Politica de confidenţialitate

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice,  MM Cerasus Distribution S.R.L., cu sediul în Str. Mihai Eminescu, nr.121, localitatea Galaţi, Jud. Galaţi număr de ordine în Registrul Comerţului J17/768/2009, Cod unic de identificare RO25750415, înscris în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 28463, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Prin furnizarea adresei de email pe site-ul www.puterea-naturii.ro în secţiunea Newsletter, ca urmare a accesării tastei - "Mă abonez", vă daţi consinţământul în mod expres şi neechivoc ca datele dvs cu caracter personal (adresa de email) să intre în baza de date a societăţii  MM Cerasus Distribution S.R.L şi să fie prelucrate şi folosite în viitor de către acesta.

Toţi cei care au furnizat adresa de email în vederea abonării la Newsletter, în acceptiunea Legii nr. 677/2001 au calitatea de persoană vizată. Scopul colectării datelor dvs de către  MM Cerasus Distribution S.R.L este transmiterea de oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing de pe site-urile administrate de MM Cerasus Distribution S.R.L., efectuarea de statistici interne, fără alte obligaţii din partea MM Cerasus Distribution S.R.L.

MM Cerasus Distribution S.R.L va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existenţei contului persoanei vizate, iar ulterior ştergerii contului persoanei vizate,  MM Cerasus Distribution S.R.L va transforma datele cu caracter personal în date anonime şi le va prelucra în scopuri statistice interne, pe durata existentă a societăţii.

Datele dvs. sunt destinate utilizării de către MM Cerasus Distribution S.R.L. şi nu vor fi dezvăluite terţilor.

Prin accesarea casuţei "Mă abonez", persoana vizată îşi dă acordul să primească oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing de pe site-urile administrate de MM Cerasus Distribution S.R.L.

În cazul în care persoana vizată nu doreşte să primească oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing de pe site-urile administrate de  MM Cerasus Distribution S.R.L. nu va accesa casuţa "Mă abonez".

MM Cerasus Distribution S.R.L. garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor celor care completează formularul de înscriere.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de următoarele drepturi: dreptul la informare (art 12); dreptul de acces la date (art 13); dreptul de intervenţie asupra datelor (art 14); dreptul la opoziţie (art 15); dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17); dreptul de a vă adresa justiţiei (art 18).Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată şi trimisă la sediul social al MM Cerasus Distribution S.R.L. din Galaţi, Str. Mihai Eminescu, nr. 121.

Datele dvs. nu vor fi transferate în străinatate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.